Poleć tę stronę innym
Jeśli chcecie Państwo zaprosić swoich znajomych na tę stronę internetową prosimy o wypełnienie poniższego mini formularza.
Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na tej stronie prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail.

Sukcesy

Moje działania w Sejmie VI kadencji doprowadziły do kilku poważnych zmian legislacyjnych. Było to wprowadzenie kilku ustaw: nowelizacji ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o strefach ekonomicznych czy ustawy parytetowej. Pierwsza z nich przewiduje przejęcie przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami na ich terenie. Dzięki tej ustawie gospodarstwom domowych będzie teraz łatwiej gospodarować śmieciami, a z krajobrazu Polski znikną wreszcie dzikie wysypiska. Ustawa o strefach ważna jest ze względu na ożywienie przedsiębiorczości w miejscach, gdzie można stworzyć do tego odpowiednie warunki ekonomiczne. Dla przedsiębiorstw oznacza ona korzystniejsze funkcjonowanie, a dla mieszkańców regionów, w których tworzone są strefy, nowe miejsca pracy. Z kolei ustawa parytetowa zwiększa szanse wyborcze obu płci przez to, że na listach wyborczych musi być minimum 35-procent kobiet (lub mężczyzn).

Jako Polka, osoba żywo zainteresowana promocją Polski, języka polskiego i rodzimej kultury na świecie niezmiernie jestem dumna z faktu, że przyczyniłam się do utworzeniaPolskiej Katedry na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorkupoprzez pomoc w zebraniu na ten cel niebagatelnej kwoty na tzw. Fundusz Żelazny, gwarantujący powstanie katedry.

W wymiarze regionalnym sukcesem skończyły się moje zabiegi o pozyskanie wsparcia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowęSali Koncertowej w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej. Zabiegi te były poprzedzone oczywiście bardzo dobrze napisanym projektem i ogromnym zaangażowaniem dyrektora szkoły. Szkoła muzyczna w Bielsku-Białej, do której należy ta przepiękna sala, przez 64 lata nie mogła się doczekać sali koncertowej na wysokim poziomie. Sala ta zaspokaja nie tylko potrzeby szkoły, ale dzięki organizowanym w niej koncertom jest ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta.

Kulturę miasta i regionu wydatnie wsparłam także poprzez pomoc w organizacji„Zadymki Jazzowej”, która cieszy się uznaniem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Wspierałam i będę za przyzwoleniem wyborców dalej wpierać działalność organizacji pozarządowych, które w wielu ważnych kwestiach wypełniają lukę w działalności władz zarówno krajowych, jak i samorządowych. Należą do nich np.Stowarzyszenie Razemz Bestwiny (wsparcie kwotą 30 tyś. zł.) czyStowarzyszenie Kreatywności Obywatelskiej(kwota 10 tyś. zł). Dzięki moim staraniomOSPmogły zostać doposażone w samochody (np. w Bestwina to kwota 30 tyś. zł, pochodząca z pieniędzy prywatnych) oraz samochody i sprzęt z pieniędzy wojewódzkich.

Moja działalność parlamentarna to służba najbardziej potrzebującym, dlatego do działań, zakończonych sukcesem, zaliczam swoje starania o tworzenienowych miejsc pracy w podstrefie bielskiejczyprzyznanie przez Premiera dożywotnich rent dla 51 wdów po górnikach, którzy zatrudnili się w kopalniach przed 1999 rokiem, a potem zginęli w wypadkach. Dumna jestem także z organizacjiregionalnych kongresów kobiet, których celem jest promowanie działań na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn i sprzyjanie aktywizacji kobiet w różnych dziedzinach życia – zawodowej, społecznej, kulturalnej. Kongresy pokazują opinii publicznej i samym kobietom, że stać nas na sukces i że możliwym jest pogodzenie życia rodzinnego i spełnienia w działaniu. Z kolei promocji przedsiębiorczości i ludzi sukcesu z naszego regionu służy program telewizyjny„Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu”, którego byłam inicjatorką.

Kopiowanie bez zgody autorów zabronione
Mirosława Nykiel 2004-2012
projekt i wykonanie
strony internetowe ibisal.com
Biuro Krajowe PO
ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa 
tel.: (22) 635-78-79, (22) 831-55-07, 
fax: (22) 635-76-41
Biuro Poselskie
ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 821 39 59